Privacyverklaring

Beste gasten,

Bedankt voor het bezoeken van onze website en/ of het plaatsen van een bestelling via onze website. In dit privacy beleid informeren we u graag over onze zorgvuldigheid die wij bewaren met uw persoonlijke gegevens.

De Lachende stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop. Dit privacy beleid heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van de klanten die De Gasterij en de Webshop van De Lachende Vis bezoeken. Ook valt een dochterwebsite; klikencater.nl onder deze privacy verklaring.
 
Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en altijd conform de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij verwerken jouw gegevens enkel voor het doel waarvoor wij je gegevens hebben verkregen.

In dit privacy beleid kunt u vinden welke gegevens De Lachende Vis verwerkt. Uitgebreidere informatie kunt u opvragen bij De Lachende Vis.

Verantwoordelijke

De Lachende Vis is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy beleid. Onze bedrijfsgegevens zijn:
 
Vestiging en correspondentie adres
Empelsedijk 21
5235  AD  ;s-Hertogenbosch
KVK nummer 54627044
B.T.W. nummer NL001739089B95

Begripsomschrijving:

In dit reglement wordt verstaan onder:
AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
Gebruikers: de medewerkers van De Lachende Vis.
Geregistreerde/betrokkene: een klant waarvan persoonsregistraties zijn opgenomen door De Lachende Vis.
Persoonsgegevens:  gegevens zijn Persoonsgegevens als: de gegevens informatie bevatten over een natuurlijk persoon; en die persoon identificeerbaar is.
Persoonsregistratie: registratie van persoonsgegevens
Verstrekken van gegevens uit de Persoonsregistratie: het bekend maken of ter beschikking stellen van Persoonsgegevens, die in de Persoonsregistratie zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen.
Verwerkingsverantwoordelijke: degene die de persoonsregistratie verwerkt en hier verantwoordelijk voor is (De Lachende Vis).
Werknemer: een werknemer van de aangesloten organisatie bij De Lachende Vis.
Werkgever: de aangesloten organisatie bij De Lachende Vis.

De doelen waarvoor wij persoonlijke informatie verzamelen zijn:

De doelen zijn opgenomen in interne processen. Wilt u meer informatie over het bewaarbeleid en en/ of de verwerking van deze gegevens dan kunt u dit schriftelijk indienen. Zie correspondentie adres.

De Lachende Vis gasterij Proces 1

Reserveringen (lunch en diner) in digitale agenda: proces 1.01
Wij noteren de volgende gegevens in een reserveringsplatform, Resengo. Hierin verzamelen wij de volgende gegevens; naam, telefoonnummer, mail adres en een paar algemene gegevens aangaande de reservering worden hierin genoteerd. Deze gegevens zijn belangrijk voor het in contact kunnen komen met de gast en het kunnen toewijzen van een tafel. Ook willen we gasten kunnen benaderen bij "no show".

De gegevens worden verwerkt wij in de data base van Resengo. De Lachende Vis gebruikt de aantallen met datum voor de analyse van het reserverings patroon. Alleen de aantallen reserveringen per datum worden verzameld. Resengo is verantwoordelijke voor de gegevens in hun database waarmee wij een verwerken overeenkomst hebben.

Voor gasten die een reservering maken in het Eetcafé of voor reservering die betrekking hebben op een evenement zoals Pasen of Kerst, vragen we de volgende informatie: naam en telefoonnummer. De gegevens worden in Resengo genoteerd. Webshop bestellingen verzamelt De Lachende Vis in een eigen datatbase.

Reserveringen feesten en partijen: proces 1.02

Naam, Adres, Telefoonnummer en mail adres word gevraagd. Deze gegevens worden ingevoerd in Resengo zoals genoemd in 1.01.Deze gegevens hebben we nodig voor de bevestiging en het in contact kunnen blijven met de gast.

Proces 1.03

Feesten en partijen die doorgesproken worden met de persoonlijke wensen krijgen een map in de data base van De Lachende Vis. Dit document hebben we nodig voor het instrueren van medewerkers en de wensen van de gast te onthouden. Medewerkers krijgen geen persoonlijke gegevens te zien. De persoonsgegevens worden uit het draaiboek gefilterd.

Kaartverkoop evenementen op papier: Proces 1.04
Bij evenementen word naam, telefoonnummer en mailadres gevraagd. Noodzakelijke gegevens om met de “gast” in contact te blijven. Gasten kunnen ook aangeven dat ze in staat zijn gesteld de privacy voorwaarden door te nemen. De kaartverkoop is vanaf de teamleider.

Kaartverkoop evenementen online: Proces 1.05
Naam, telefoonnummer en aantal bestelde kaarten blijven bewaard voor statistische doeleinde. Deze gegevens verwerkt via Avayo en Resengo alleen voor gebruik van De Lachende Vis. Deze gegevens hebben wij nodig voor het in contact kunnen komen met gasten, nummeringen te kunnen controleren en om kaarten te kunnen scannen. Klanten laten zelf hun gegevens achter en worden via en tekenen voor een privacy beleid op de hoogte gesteld van het privacy beleid.

Offerte feesten en partijen Proces 1.06
Naam, adres, telefoonnummer en mailadres gegevens worden gevraagd.
Deze gegevens hebben we nodig omdat wij offertes compleet en professioneel willen aanleveren. Als een offerte word ondertekend is deze in een keer compleet.

Direct mail: Proces 1.07
Naam en Mail adres worden verzameld. Deze twee gegevens hebben we nodig om de nieuwsbrief met de juiste aanhef te kunnen invullen. De Lachende Vis verwerkt hier geen informatie mee.

Contact aanvraag mondeling: Proces 1.08

Naam, telefoonnummer en mailadres worden gevraagd voor het in contact kunnen komen voor de aanvraag en het verzenden van een offerte. Deze gegevens worden niet bewaard voor analyse.

Catering en online diensten Proces 2

Contact aanvraag berichten vis de website Proces 2.01
De contact aanvragen via de website zijn voorzien van naar, telefoonnummer en mailadres. Deze gegevens hebben we nodig om in contact te kunnen komen met de gast.

Offerte en bevestiging catering Proces 2.02
Naam, adres, telefoonnummer en mailadres gegevens worden gevraagd.
Deze gegevens hebben we nodig omdat wij offertes compleet en professioneel willen aanleveren. Daarnaast dienen deze offertes als draaiboek voor de medewerkers die een opdracht uitvoeren en zijn deze gegevens van belang om op het juiste adres en aan de juiste persoon te leveren. Dit is belangrijk i.v.m. alcoholische drank verkoop.

Direct mail Proces 2.03
Naam en Mail adres worden verzameld. Deze twee gegevens hebben we nodig om de nieuwsbrief met de juiste aanhef te kunnen invullen. De gegevens worden in het CMS systeem van de website provider bewaard.

Online bestellingen Proces 2.04
Naam, adres, telefoonnummer en mailadres gegevens worden gevraagd.
Deze gegevens hebben we nodig omdat wij offertes compleet en professioneel willen aanleveren. Daarnaast dienen deze offertes als draaiboek voor de medewerkers die een opdracht uitvoeren en zijn deze gegevens van belang om op het juiste adres en aan de juiste persoon te leveren. Dit is belangrijk i.v.m. alcoholische drank verkoop.

Leverancier Proces 4

Klant gegevens Proces 4.01
De accountant van De Lachende Vis, waar ook KlikenCater.nl onder valt is ARCA Administraties en Advies. ARCA heeft een eigen verwerkingsregister en privacy policy waar De Lachende vis mee heeft ingestemd. Op de website van ARCA, zijn deze in te zien.

In het boekhoudsysteem van ARCA verwerkt De Lachende Vis de volgende gegevens:

Feesten en partijen/ borg Proces 4.01.1
voor de bevestigingen van feesten en partijen; naam, adres, telefoonnummer, adres, mail adres, datum reservering, aantal gasten (geschat), reservering ruimte, tijdstip en muziekkeuze. Deze gegevens hebben we nodig voor het verwerken en kunnen verwerken/ uitoefenen van het contract/ de afspraak.

Facturen Proces 4.01.2
Facturen worden verstuurd vanuit de systemen van de accountant. De facturen worden verwerkt met de gegevens uit proces 4.01.1 en de verkochte items. Deze gegevens zijn nodig om een complete factuur op het goede adres aan te leveren en om statistische gegevens te verwerken in het systeem die voldoet aan de wettelijke eisen.

Ceweb is de hosting provider Proces 4.02
Ceweb is de leverancier voor alles wat betrekking heeft op de website van De Lachende Vis en de catering. We houden alles onder een punt waardoor we een aanspreek punt hebben voor al onze internet diensten.

Ceweb verkoopt geen gegevens door aan een derde partij.

Cookies Proces 4.02.1
Zijn al nader uitgewerkt.

Webshop bestellingen Proces 4.02.2
Gegevens van proces 2 worden in het CMS systeem van Ceweb opgeslagen voor statistische doeleinde. De gegevens die gevraagd worden zijn nodig voor het uitvoeren van de bestelling.

Contact aanvragen Proces 4.02.3
De volgende gegevens: naam, telefoonnummer en mailadres. Deze gegevens komen in het CMS systeem te staan als back up en voor controle. De aanvraag komt binnen op de mail van De Lachende Vis of KlikenCater.nl. Deze gegevens hebben we nodig om in contact te kunnen komen. Telefoonnummer is niet verplicht.

VIP contact aanvragen klikencater.nl Proces 4.02.4
Idem als contact aanvraag aangevuld met informatie voor de aanvraag. Deze gegevens hebben we nodig om een offerte te kunnen maken.

Avayo Proces 4.03

Leverancier bied het platform aan waarmee De Lachende Vis, kaarten voor haar evenement verkoopt. In algemene zin bestellen gasten de kaarten bij Avayo, Avayo ontvangt de ticket gelden en betaald deze aan De Lachende Vis.

Avayo heeft een eigen verwerking register, waaruit een privacy policy is voort gekomen. Op www.avayo.nl is deze in te zien. De Lachende Vis akkoord met de privacy policy omdat de gegevens niet worden doorverkocht aan derde.

Kaart verkoop evenementen Proces 4.03.1
De gegevens staan vermeld in proces 1.05. deze worden opgeslagen in het CMS systeem van de leverancier. Deze info word gebruikt om de kaartverkoop te volgen en om statistische gegevens op te bouwen. Deze gegevens hebben wij nodig om klanten te kunnen benaderen of te helpen met vragen.

Cookiebeleid met  “lekkere koekjes voor bij de koffie” van De Lachende Vis

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).Cookies die Cookies gebruiken wij voor:

Google analytics
Via onze website worden cookies geplaatst door Google. Dit voor de verwerking van Google Analytices. Wij gebruiken deze dienst om bezoekers gedrag bij te houden en om rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan willen we onze website beter laten presteren, trends ontdekken en statistische gegevens verzamelen.

You Tube en Vimeo
Indien films worden geladen plaatsen de media cookies. Deze media geven in hun eigen “privacy verklaring” aan wat ze met de cookies doen. Hier hebben wij geen invloed op. De video films op onze website staan op een andere website.

Social media cookies
Op onze website vind je buttons voor “social” media. Deze buttons werken door een stukje code die van de websites zelf afkomstig zijn. Wij hebben hier geen invloed op. De platformen geven zelf een “privacy verklaring” waarin ze aangeven wat er met cookies word gedaan.

Eigen cookies van Ceweb
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

cookies bevatten informatie die niet herleid kunnen worden tot een individu of PC
Wij adviseren om regelmatig de cookies op uw PC te verwijderen


De meeste browsers kunnen op een dusdanige wijze worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je wordt geïnformeerd zodra je een cookie ontvangt. Voor het niet toestaan van cookies, verwijzen wij je naar 'Help' in de toolbar van je webbrowser. Door het niet accepteren van cookies, kan het gebruik van de Website en onze diensten worden beperkt.

Wijzigingen
Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wij nieuwe diensten gaan aanbieden. De meest recente versie van dit privacy beleid staat op www.delachendevis.nl en www.klikencater.nl onder het kopje privacy beleid.
 
Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 16 maart 2018. 

Jonger dan 16?
Wanneer je nog geen 16 bent, dan mag je ons alleen persoonsgegevens verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die dit privacy beleid hebben gelezen.

Beveiliging en bewaartermijn
De persoonsgegevens die wij via; offerte trajecten, website etc. verzamelen zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. De Lachende Vis bewaart de persoonsgegevens zo lang als omschreven bij de processen of zo lang als de wet dat voorschrijft. Bij de beveiliging en de opslag van je persoonsgegevens zal De Lachende Vis altijd voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De Lachende Vis laat regelmatig controles uitoefen op de veiligheid.
  
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen

Wij werken wel samen met partijen zoals omschreven bij de processen. De gegevens die wij verwerken, worden in een beveiligde omgeving van de leverancier ingevoerd. Datalekken van leveranciers zullen wij aan u melden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Als u inzage wilt krijgen in de persoonsgegevens die wij over u verzameld hebben kun je op ieder moment contact met ons opnemen en eveneens een verzoek doen om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen door een email te sturen naar info@delachendevis.nl  

Inzage gegevens

De betrokkene heeft recht op inzage in de gegevens die over de betrokkene in de persoonsregistratie zijn opgenomen. Hiervoor dient een schriftelijk verzoek te worden gedaan. Deze inzage kan worden verleend door het tonen van de gegevens aan betrokkene. Hiervoor kan zowel een afspraak gemaakt worden als per mail plaatsvinden. Betrokkene kan dus een verzoek op inzage van zijn of haar persoonsgegevens doen waarna verwerkingsverantwoordelijke binnen een maand aan deze verplichting zal voldoen.

Recht op correctie of verwijdering

Betrokkene heeft het recht om een verzoek in te dienen bij verwerkingsverantwoordelijke om vastgelegde persoonsgegevens of gegevens welke vermeld worden in het medisch dossier, te corrigeren bij feitelijke onjuistheden of onvolledigheden. Dit verzoek zal schriftelijk in moeten worden gediend bij de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke zal het verzoek in beraad nemen en honoreren wanneer het verzoek niet ongegrond of buitensporig is. Er kan dus geweigerd worden het verzoek op te volgen maar dan zal de verwerkingsverantwoordelijke wel aan moeten tonen dat het verzoek ongegrond of buitensporig is. De verwerkingsverantwoordelijke deelt binnen een maand na ontvangst van het verzoek aan betrokkene mee hoe de opvolging zal geschieden.

De geregistreerde of diens wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht om een (schriftelijk) verzoek in te dienen voor vernietiging van tot zijn persoon herleidbare gegevens (hiermee wordt de verleende toestemming tot bewaring van gegevens ingetrokken). Inwilliging van dit verzoek kan slechts worden geweigerd indien bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is, dan wel voor zover verwerkingsverantwoordelijke jegens de financier van de dienstverlening tot bewaring gehouden is of indien ter zake van die dienstverlening een geschil aanhangig is gemaakt of dreigt te worden gemaakt.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De Lachende Vis aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij De Lachende Vis of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan De Lachende Vis. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande (schriftelijke) toestemming door De Lachende Vis.

Social media

De Lachende vis kan foto’s maken in bedrijfsruimte die zij gebruiken voor social media en onze website. Wij zullen u zo goed mogelijk informeren als dit zo is. Bij evenementen die wij organiseren zullen we foto’s maken. Tijden het kaartverkoop proces word u gewezen op het maken van foto’s.

Foto’s van evenementen zullen wij alleen voor de Website van De Lachende Vis, gasterij plaatsen.
Foto’s van de catering zullen geplaatst worden op de catering website van De Lachende Vis en klikencater.nl. Voordat wij foto’s maken zullen we dit mondeling vragen.
Foto’s van De Lachende Vis zullen niet doorverkocht worden aan andere partijen en ook niet om statistische of diagnostische gegevens te verzamelen.

Wilt u meer een uitgebreidere informatie over onze invulling over ons privacy beleid?
Neem contact op met De Lachende Vis op info@delachendevis.nl.

Algemeen

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De Lachende Vis aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij De Lachende Vis of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan De Lachende Vis. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande (schriftelijke) toestemming door De Lachende Vis.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Indien akkoord klik op "Cookies toestaan, anders klik op 'Instellingen'.