Goede kwaliteit
Verse eigen producten
Scherpe prijzen
Altijd klantgericht

Algemene voorwaarden

 1. Toepassing van de algemene voorwaarden:
  - Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.  6% op food/ frisdranken en 21% op alcoholische dranken en materialen en kosten voor onze samenwerkers.
  - De Lachende Vis handelend onder de naam De Lachende Vis kamer van koophandel nr. 54627044.
  - De voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die worden besteld en geleverd door De Lachende Vis.
  - De algemene voorwaarden kunnen door De Lachende Vis ten alle tijde worden aangepast.
 2. Definities:
  - De Lachende Vis is de opdrachtnemer/ verkoper/ verhuurder in uitoefening van de 
  eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid van eenmanszaak van Lith. Gevestigd in ’s-Hertogenbosch. KVK nummer: 54627044.
  - Onder klant/ huurder /koper/opdrachtgever wordt verstaan: iedere (potentiële) wederpartij die een natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, of een (natuurlijk) rechtspersoon, of (rechtelijk) lichaam is. Verder te noemen als “klant”.
 3. Bestellen en levering:
  - De Lachende Vis levert alle bestelde goederen tot in de huiskamer van het opgegeven lever adres. De aflevering moet toegankelijk zijn voor rolcontainers zonder verhogingen. Indien de levering niet op begane grond gebeurd, dient u dit door te geven. Hiervoor worden extra kosten berekend.
  - De Lachende Vis controleert vooraf de juiste werking van de geleverde apparatuur. Alle apparatuur is voorzien van gebruiksaanwijzingen, ofwel wordt de uitleg geleverd door de samenwerker van De Lachende Vis. Tevens zijn de gebruiksaanwijzingen terug te vinden op de website. Deze dienen gevolgd te worden. In geval van storingen is het niet toegestaan om zonder toestemming het te repareren. U dient contact te zoeken met De Lachende Vis. 
  - De Lachende Vis bezorgt van dinsdag t/m zondag ook indien dit feestdagen betreft. Levertijden zijn in overleg met de klant. 
  - Indien de efficiëntie kan worden bevorderd in levertijden neemt De Lachende Vis contact op met de klant. De Lachende Vis wil uit milieu- en kostentechnisch oogpunt zoveel mogelijk bestellingen efficiënt bezorgen.
  - De Lachende Vis is niet aansprakelijk te stellen door te laat te leveren door omstandigheden die niet voorzien kunnen zijn. Hierbij is te denken aan slecht weer, kapot voertuig, ongelukken, files etc. De Lachende Vis probeert met zo veel mogelijk rekening te houden.
  - Wij gaan ervan uit dat de locatie goed bereikbaar is met een klein vrachtwagentje en dat er geen obstakels zijn voor rolcontainers zoals grind, gras of opstapjes. Indien er bijzonderheden zijn betreft de bereikbaarheid van uw locatie, dan dient u ons hier van op de hoogte te stellen. Extra kosten worden dan doorberekend door de extra tijd die we nodig hebben.
  - Indien er alcoholische dranken worden besteld, verklaard diegene die bestelt 18 jaar of ouder te zijn. Indien dit achteraf niet blijkt te kloppen annuleert De Lachende Vis de levering. De kosten die hieraan verbonden zijn, bedragen €75.
  - De ontvangst van alcoholische dranken moet geschieden door iemand van 18 jaar of ouder. Indien dit achteraf niet blijkt te kloppen, kunnen wij de goederen niet leveren en komen wij op een ander tijdstip terug voor de levering. De kosten hiervan bedragen €75.
 4. Retourneren:
  - DLV neemt ongeopende dranken kosteloos retour.
  - Het gaat hier om frisdranken, alcoholische dranken en sterke dranken.
  - Food word niet retour genomen, tenzij dit anders vermeld staat bij de producten.
  - Alle gehuurde materialen dienen schoon geretourneerd worden tenzij anders aangegeven.
  - Alle materialen zoals glaswerk, servies, statafels dienen bij retourneren container klaar te staan. Apparatuur zoals een tap zal DLV afsluiten.
 5. Betaling:
  - Alle door DLV geleverde goederen en de retourgenomen goederen worden bij ophalen met elkaar verrekend.
  - De Lachende Vis maakt de rekening bij ophalen van de goederen op. Deze dient dan meteen te worden voldaan. Dit kan contant of per pin.
  - Wilt de klant een factuur achteraf, dan worden er €25 incl. 21% BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Indien de klant contact of per pin betaald en een officiële factuur wilt, dan zijn de kosten €0. Deze factuur wordt dan gemaild.
  - Wilt de klant/ opdrachtgever statiegelden houden dan is zij de waarde van de statiegelden verschuldigd aan De Lachende Vis. Deze gelden zullen dan bij afrekening in rekening worden gebracht.
  - Indien de offerte een grote waarde heeft, behoudt De Lachende Vis zich het recht om een voorschot te vragen. Indien dit voorschot niet word betaald kan een bestelling worden geannuleerd.
  - Bevestigen van een volledig verzorgde partij geschied per een bevestiging brief welke ondertekent moet worden.
 6. Aansprakelijkheid en annulering:
  - Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.
  - De Lachende Vis is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van De Lachende Vis. 
  - Alle gehuurde en in bruikleen gestelde apparatuur dient droog opgeborgen te blijven. De Lachende Vis stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan apparatuur. De schade die u aan apparatuur toebrengt en materialen die in bruikleen zijn gegeven aan de klant door De Lachende Vis dient u te vergoeden.
  - Materialen van De Lachende Vis dienen opgeborgen te worden achter slot en grendel. In geval van diefstal zullen we de kosten van aanschaf van nieuwe materialen doorberekenen aan de klant.
  - De klant kan een feestverzekering afsluiten. Hiermee zijn de kosten gedekt voor brand en storm schade alsmede een aantal redenen waardoor het feest geannuleerd word.
  - Annuleren zonder feestverzekering:

a. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant niet gehouden enig bedrag te betalen.

b. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15% van de offertewaarde te betalen.

c. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 35% van de offertewaarde te betalen.

d. Bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 60% van de offertewaarde te betalen.

e. Bij annulering meer dan 24 uur voor de ingangsdatum is de klant gehouden 85% van de offertewaarde te betalen.

f. Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de offertewaarde te betalen.

 1. Acties:
  - Onder actie wordt verstaan de artikelen die tegen een gereduceerde prijs t.o.v. de reguliere prijs aangeboden worden.
  - De actie artikelen zijn te herkennen aan het woord "actieprijs" dat bij een product vermeld staat.
  - De artikelen wisselen regelmatig.
  - De actie artikelen zijn te bestellen zolang er "actieprijs" bij staat. De actie artikelen kunnen dagelijks wisselen en zijn alleen geldig als deze besteld worden in de actie. Mocht de prijs later nog veranderen, heeft u geen recht op teruggaaf van gelden.
 2. Verhuur van materialen:
  - Materiaal wordt per event/ festiviteit verhuurd.
  - Een event beslaat maximaal 4 dagen. Indien de opdrachtgever langer wilt huren zullen de kosten per extra event worden berekend.
  - Tijdens het leveren wordt besproken wanneer de materialen retour gaan.
  - Indien er door de opdrachtgever een bestelling van materialen in combinatie met andere "retour" producten wordt gedaan, dan zullen wij alle retour incl. materiaal producten tegelijkertijd retourneren. 
  - De getoonde prijzen zijn altijd inclusief BTW.
 3. Bruikleen artikelen:
  - De Lachende Vis stelt bruikleen artikelen ter beschikking voor het ondersteunen van festiviteiten en events in combinatie met een bestelling.
  - De bruikleen artikelen worden specifiek benoemd bij elk product en in de offerte.
  - De opdrachtgever verplicht zich de bruikleen artikelen schoon aan te leveren bij retourneren van artikelen.
  - Breuk van materialen zal worden doorberekend aan de klant.
 4. Partytenten:
  - Indien u een tent zelf opbouwt bent u verantwoordelijk voor het zekeren van de tent zodat deze geen wind kan vangen.
  Wij adviseren u indien het kan een boom o.i.d. te gebruiken. Indien u twee tenten aan elkaar plaatst deze graag met elkaar verbinden.
  - Indien een tent door samenwerkers van De Lachende Vis word opgebouwd dan zekeren de samenwerkers van De Lachende Vis de tent. Wij vragen u de tent dagelijks te controleren of deze nog stevig genoeg is gezekerd en eventueel deze te versteken indien nodig.
  - Materialen dienen schoon en droog te worden geretourneerd. Stickers, touw, tape, elastiek, feestlint, confetti etc. dienen verwijderd te zijn. Eventuele schades dienen aan verhuurder te worden gemeld. Komen de materialen niet schoon en/of droog terug, dan krijgt huurder de keus om de spullen mee naar huis te nemen en schoon en/of droog te maken, of schoonmaakkosten te betalen, die minimaal €35,- bedragen.
  - Huurder dient de tent volgens de meegeleverde handleiding en de aanwijzingen van de verhuurder op- en af te bouwen. Worden er meerdere tenten gehuurd dan dienen deze een voor een opgebouwd en afgebroken te worden, zodat voorkomen wordt dat materialen verwisseld worden. De tenten zijn bruikbaar onder normale weersomstandigheden, mits goed gezekerd met bijgeleverde materialen (indien niet voldoende aanwezig, dient de huurder hier zelf zorg voor te dragen). Indien weersomstandigheden met windkracht 4 of hoger of weerswaarschuwingen van toepassing zijn, raden wij huurder aan om de tent af te breken. Eventuele schade aan onze tenten zal te allen tijde op de huurder verhaald worden. De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door de weersomstandigheden.
  - Bij sneeuwval dient huurder ervoor te zorgen dat het dak van de tent steeds voldoende sneeuwvrij gehouden wordt en dat het huurobject voldoende verwarmd is.

 

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op 'Instellingen' te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op 'Alle cookies toestaan'.